Przeszukaj ogłoszenia

Baza urzędów

Przeglądaj bazę

Wypełnij formularz
i zamów wizytówkę premium
dla swojej firmy!

Przejdź do formularza

Polecamy

Partnerzy

Lista ogłoszeń

2017-04-26

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Urząd Miasta Krosno

Prezydent Miasta Krosna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 3199 w części o pow.0,0040 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1K/00073736/3, stanowiącej własność Gminy Krosno, położonej w Krośnie, obręb ewidencyjny Śródmieście przy ul. Bieszczadzkiej 2D, wraz z pawilonem nr 1 o pow. 25,31 m2 mieszczącym się w parterowym budynku handlowo-usługowym oznaczonym w ewidencji budynków nr 3903. Więcej »

2017-04-26

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Urząd Miasta Krosno

Prezydent Miasta Krosna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 3088/4 w części o pow.0.0031 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1K00058766/1, stanowiącej własność Gminy Krosno, położonej w Krośnie, obręb ewidencyjny Śródmieście przy ul. Bieszczadzkiej 2A, wraz z pawilonem nr 3 o powierzchni 19,45 m2 mieszczącym się w parterowym budynku handlowo-usługowym oznaczonym w ewidencji budynków nr 3906. Więcej »

2017-04-26

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Urząd Miasta Krosno

Prezydent Miasta Krosna ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 3201 o pow.0,0148 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1K/00073736/3, stanowiącej własność Gminy Krosno, położonej w Krośnie, obręb ewidencyjny Śródmieście przy ul. Bieszczadzkiej, wraz z pawilonami nr 2 i 4 w parterowym budynku handlowo-usługowym oznaczonym w ewidencji budynków nr 3905. Więcej »

2017-04-26

OGŁOSZENIE

Wrocławskie Biuro Urbanistyki

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka Więcej »

2017-04-26

OGŁOSZENIE

Wrocławskie Biuro Urbanistyki

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka Więcej »

2017-04-26

OGŁOSZENIE

Wrocławskie Biuro Urbanistyki

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w Sobótce przy ulicy Cmentarnej Więcej »

2017-04-26

Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości

Syndyk masy upadłości Zakładu Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o. w upadłości w Rydułtowach

Syndyk Zakładu Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o. w upadłości w Rydułtowach w toku postępowania upadłościowego Sygn. akt: XII GUp 34/16 toczącego się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż: prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Czernicy, składającej się z działek 302, 303 oraz 1111/304, o powierzchni 1,0250 ha Więcej »

2017-04-26

Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości

Syndyk masy upadłości Zakładu Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o. w upadłości w Rydułtowach

Syndyk Zakładu Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o. w upadłości w Rydułtowach w toku postępowania upadłościowego Sygn. akt: XII GUp 34/16 toczącego się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż: grupy praw własności nieruchomości w Rydułtowach Więcej »

2017-04-26

Informacja

Urząd Miasta Boguszów-Gorce

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nr: 49/2017, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Więcej »

2017-04-26

Przetarg ustny nieograniczony

Urząd Miasta Suwałki

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki Więcej »

2017-04-26

Drugi przetarg ustny nieograniczony

Urząd Miasta Suwałki

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32282/21 o powierzchni 0,1180 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Zamojskiej Więcej »

2017-04-26

Trzeci ustny przetarg nieograniczony

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słubickiego Więcej »

2017-04-26

Czwarty ustny przetarg nieograniczony

Starostwo Powiatowe w Słubicach

Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słubickiego Więcej »

2017-04-26

Ustny przetarg nieograniczony

Urząd Gminy Karnice

Wójt Gminy Karnice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Więcej »

2017-04-26

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Lesku

Zgodnie z art. 38 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.353) Starosta Leski informuje, że w dniu 29-03-2017 została wydana decyzja odmawiająca zgody na realizację przedsięwzięcia, zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwoleniu na budowę budynku rekreacji indywidualnej i zbiornika na ścieki w miejscowości Wetlina w gminie Cisna na działce nr 138/1 obręb Wetlina - Decyzja odmowna Starosty Leskiego znak: AB.6740.2.2.2014 z dnia 29-03-2017r. Więcej »

2017-04-26

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 23,18 m2, położonego w budynku przy Piastowskiej nr 34 w Jedlinie-Zdroju Więcej »

2017-04-26

OBWIESZCZENIE

Starostwo Powiatowe w Lublinie

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Więcej »

Zamów informację o ogłoszeniach

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o ogłoszeniach, spełniających Twoje kryteria, zamów informację o ogłoszeniach na swojego maila.Newsletter Monitora

Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowych ofertach w serwisie zasubskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się