Przeszukaj ogłoszenia

Baza urzędów

Przeglądaj bazę

Wypełnij formularz
i zamów wizytówkę premium
dla swojej firmy!

Przejdź do formularza

Polecamy

Partnerzy

Lista ogłoszeń

2017-03-24

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

ZARZĄD POWIATU W KOŁOBRZEGU ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Powiatu Kołobrzeskiego Więcej »

2017-03-23

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Urząd Miasta Bielsko-Biała

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Olszówka 49 i 49a zabudowanej budynkami o funkcji usługowo-mieszkalnej, wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat parcel stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała Więcej »

2017-03-23

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Polska Akademia Nauk

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, Pl. Defilad 1, na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk www.pan.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu na parterze budynku Pałacu Staszica w Warszawie na czas określony tj. na okres do 10 lat z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni, usytuowanie lokalu ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Powierzchnia użytkowa lokalu: 89,47 m². Więcej »

2017-03-23

WYKAZ

Urząd Miejski w Głuszycy

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca przeznaczonych do sprzedaży z dnia 21.03.2017 r. Więcej »

2017-03-23

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Polska Akademia Nauk

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, położonej w miejscowości Landek, gmina Jasienica, powiat bielski, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00068298/6, to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 233/1, 233/2, 235/1, 239, 240, 268/2, 293, 294, 295, 296, 298/1, 324, 325/2, 360, 363, 364, 365, 366, 369, 371, 385, 409, 437/1, 439/10, 439/11, 443, 444/1, 444/2, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 452/1, 454, 605, 612, 613, 625/1, 642/1, 643, 644 oraz 661 o łącznej powierzchni 136,1807 ha, z obrębu 0007 Landek. Więcej »

2017-03-23

Zaproszenie do złożenia oferty zakupu nieruchomości

TAURON Dystrybucja SA

Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, zaprasza do złożenia oferty zakupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Kętach, obręb nr 0007 – Kęty Stare Miasto, ul. Mickiewicza 13, oznaczonej nr 4141, o powierzchni 1 331 m 2 Więcej »

2017-03-23

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

TAURON Dystrybucja SA

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Legnicy, zaprasza do przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 145/2, o powierzchni 0,1445 ha, położonej w Iwinach 123, obręb 0001 Iwiny, gm. Warta Bolesławiecka. Więcej »

2017-03-23

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Polska Akademia Nauk

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, położonej w miejscowości Landek, gmina Jasienica, powiat bielski, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00068298/6, to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 75/8, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13, 75/14, 75/15, 75/16,75/17, 75/18, 75/19, 75/20, 75/21, 75/22, 75/25, 75/32, 78, 241, 242, 245, 246, 247, 249/1, 249/2, 301, 304, 306, 308/1, 309/1, 426/1, 463, 464/1, 465, 472/3, 481, 482/2, 482/7, 494/1 oraz 509 o łącznej powierzchni 59,6378 ha, z obrębu 0007 Landek. Więcej »

2017-03-23

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Polska Akademia Nauk

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, położonej w miejscowości Ochaby Wielkie, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie Więcej »

2017-03-23

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Urząd Miasta Zgierz

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II Nr 16, sala 114 odbędzie się: III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu, o powierzchni 12 m2, z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/3, położonej w 129 obrębie miasta Zgierza przy Placu Jana Kilińskiego Więcej »

2017-03-23

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Urząd Miasta Zgierz

Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II Nr 16, pok. 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie od 12 maja 2017 r. do 31 lipca 2017 r. miejsc handlowych położonych na częściach następujących działek o nr ewidencyjnych: nr 24 w obr. 128, nr 55/1, nr 55/4 w obr. 129, nr 467/2 w obr. 126, nr 383/1 w obr. 129, nr 367/19 w obr. 129, nr 266 w obr. 129, nr 305/5 w obr. 122, nr 456/40 w obr. 125. Więcej »

2017-03-23

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Polska Akademia Nauk

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem: budynku stołówki o powierzchni użytkowej 1058,30 m2 wraz z przyległym gruntem o powierzchni 6 268 m2, stanowiącym część nieruchomości położonej w Zaborzu przy ulicy Kalinowej Więcej »

2017-03-22

OBWIESZCZENIE

Urząd Miasta Suwałki

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1250 ze zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk właściwego zarządcy drogi z dnia 03.01.2017r. znak: I.7011.10.2014/2017.IS – decyzję nr 1/2017 z dnia 8 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic: Gorzowskiej, Wrocławskiej, Legnickiej, Katowickiej i ulicy bez nazwy wraz z uzupełnieniem uzbrojenia technicznego w Suwałkach w zakresie robót budowlanych Więcej »

2017-03-22

WYKAZ NR 9/2017

Urząd Miasta Szczawno-Zdrój

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 22.03.2017 r. do dnia 12.04.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy Więcej »

2017-03-22

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Polska Akademia Nauk

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem niżej wymienionych lokali w budynkach Polskiej Akademii Nauk położonych w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31 Więcej »

2017-03-22

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Polska Akademia Nauk

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Iłownica, gmina Jasienica, powiat bielski, województwo śląskie Więcej »

2017-03-22

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości

Syndyk masy upadłości Biogenis sp. z o.o. sp.k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach

Syndyk masy upadłości Biogenis sp. z o.o. sp.k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości w postaci linii produkcyjnej olei. Więcej »

Zamów informację o ogłoszeniach

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o ogłoszeniach, spełniających Twoje kryteria, zamów informację o ogłoszeniach na swojego maila.Newsletter Monitora

Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowych ofertach w serwisie zasubskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się