Przeszukaj ogłoszenia

Baza urzędów

Przeglądaj bazę

Wypełnij formularz
i zamów wizytówkę premium
dla swojej firmy!

Przejdź do formularza

Polecamy

Partnerzy

Lista ogłoszeń

2017-04-21

Wykaz

Urząd Gminy Wicko

Wójt Gminy Wicko podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem działki 114/20 w m. Poraj obr. Wicko Więcej »

2017-04-21

Nieruchomość na sprzedaż przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 41 w Toruniu

EDF Polska S.A.

Prawo własności zabudowanych gruntów położonych we wschodniej części miasta Torunia, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, w pobliżu skrzyżowania z ul. Wschodnią, dla których w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta TO1T/000030929/7. Więcej »

2017-04-20

Przetarg nieograniczony na zakup nieruchomości

TAURON Dystrybucja SA

TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków Oddział w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych przetarg nieograniczony na zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu działek niezabudowanych Więcej »

2017-04-20

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Polska Akademia Nauk

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 1449/58 o pow. 0,6336 ha oraz 1449/61, o pow. 1,7001 ha, położonych w obrębie 0001 Jabłonna, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie Więcej »

2017-04-20

Drugi ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż: - prawa wieczystego użytkowania działki nr 883/2 o powierzchni 0,4076 ha, która powstała z podziału działki ewidencyjnej o nr 883, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00086739/8 będącej własnością Miasta i Gminy Stary Sącz w użytkowaniu wieczystym Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu Więcej »

2017-04-19

Wykaz

Urząd Gminy Wicko

Wójt Gminy Wicko podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie Wicko gm. Wicko Więcej »

2017-04-19

Wykaz

Urząd Gminy Wicko

Wójt Gminy Wicko podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie Wrzeście gm. Wicko Więcej »

2017-04-19

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności n/w lokali użytkowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości Więcej »

2017-04-19

WYKAZ

Urząd Gminy Wicko

Wójt Gminy Wicko podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do darowizny na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Wicko Więcej »

2017-04-19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Urząd Gminy Świętajno

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości z prawem zabudowy, składającej się z działki oznaczonej nr 197/1, o powierzchni 0,0856 ha – KW OL1C/00025745/6 i działki nr 685/1 o powierzchni 0,0550 ha – KW OL1C/00006991/6, położonej w Świętajnie, gm. Świętajno Więcej »

2017-04-19

OGŁOSZENIE O VIII PRZETARGU GRUNTÓW ROLNYCH

Urząd Gminy Wola Uhruska

OGŁOSZENIE O VIII PRZETARGU GRUNTÓW ROLNYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI: MSZANNA Więcej »

2017-04-19

OGŁOSZENIE O VI PRZETARGU GRUNTÓW

Urząd Gminy Wola Uhruska

OGŁOSZENIE O VI PRZETARGU GRUNTÓW POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: Stulno, Wola Uhruska, Józefów i Siedliszcze Więcej »

2017-04-19

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU GRUNTÓW

Urząd Gminy Wola Uhruska

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU GRUNTÓW POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH:Kosyń, Siedliszcze i Uhrusk Więcej »

2017-04-18

Informacja

Urząd Miasta i Gminy Mieroszów

Burmistrz Mieroszowa informuje, że dnia 18 kwietnia 2017 roku, wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Plac Niepodległości 1 – II piętro, obok pokoju nr 8 oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie pod adresem: http://bip.mieroszow.pl wykaz nieruchomości Więcej »

2017-04-14

Przetarg pisemny nieograniczony

TAURON Dystrybucja SA

Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Bielsku-Białej przy ul. Czechowickiej 27, obręb 0038 - Stare Bielsko, oznaczonej nr 4103/1 o powierzchni 0,0989ha wraz z odrębnym prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej działce tj. budynku administracyjnego, budynku garażu z zapleczem socjalnym, placu, ogrodzenia, kanalizacji ściekowej i kanalizacji deszczowej. Więcej »

2017-04-14

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Wicko

Wójt Gminy Wicko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w działek położonych w obrębie Nowęcin, objętych Księgą Wieczysta Nr SL1L/00015023/8, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, nieuzbrojonych Więcej »

2017-04-14

Zaproszenie do składania ofert na zakup nieruchomości

TAURON Dystrybucja SA

TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, Oddział w Częstochowie Al. Armii Krajowej 5, zaprasza do składania ofert na zakup prawa wieczystego użytkowania działek: 2502/1 o powierzchni 1070 m², 2502/2 o powierzchni 1160 m², 2503/1 o powierzchni 2910 m², 2503/2 o powierzchni 1590 m², prawa własności działek: 2499 o powierzchni 507 m², 2500 o powierzchni 474 m², 2501 o powierzchni 735 m² położonych w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 78 województwo śląskie Więcej »

Zamów informację o ogłoszeniach

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o ogłoszeniach, spełniających Twoje kryteria, zamów informację o ogłoszeniach na swojego maila.Newsletter Monitora

Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowych ofertach w serwisie zasubskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się