Przeszukaj ogłoszenia

Baza urzędów

Przeglądaj bazę

Wypełnij formularz
i zamów wizytówkę premium
dla swojej firmy!

Przejdź do formularza

Polecamy

Partnerzy

2015-02-17

Rusza II edycja Programu Certyfikacyjnego dla gmin „Przyjazna Polska”

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

                      

 

Rusza II edycja Programu Certyfikacyjnego dla gmin

Przyjazna Polska”

 

Przyjazna Polska” to przedsięwzięcie, które narodziło się w wyniku chęci wskazania i wykorzystania potencjału polskich gmin oraz ich atrakcyjności. Pod wieloma względami bowiem „Polska lokalna” doścignęła, a częstokroć prześcignęła ofertę innych krajów Europy.

 

IDEA PROGRAMU:

Celem programu „Przyjazna Polska jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych, a także charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą. W szczególności program promuje polskie gminy, które spełniają następujące kryteria:

 • zapewniają przyjazne podejście administracji do: biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości,

 • w rozwoju społeczno-ekonomicznym i dbaniu o środowisko naturalne kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności oraz dążą do zrównoważonego rozwoju,

 • stwarzają korzystne warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej i biznesu,

 • działają na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy,

 • dbają o rozwój dzieci i młodzieży poprzez działania podejmowane w zakresie edukacji, sportu, kultury i rekreacji,

 • stwarzają korzystne i godne warunki życia dla seniorów i osób niepełnosprawnych,

 • dążą do podnoszenia jakości oraz stanu infrastruktury technicznej,

 • charakteryzują się gospodarnością i umiejętnością tworzenia oraz realizowania planów rozwojowych.

 

KATEGORIE PROGRAMU:

Zależy nam również na podkreśleniu różnorodności naszego kraju, która jest jego mocną stroną, dlatego też uczestnicy programu „Przyjazna Polska” mają możliwość wzięcia udziału w dziewięciu certyfikacjach tematycznych:

 • Certyfikowana Lokalizacja Biznesu”
  „Premium Business Destination”.

 • Dobre Miejsce Zamieszkania”          
  „Premium Home Location”.

 • Kraina Historii i Kultury”
  „History & Culture Destination”.

 • Kraina Turystyki i Przygody”
  „Tourism & Adventure Destination”.

 • Zielona Gmina”
  „Green Community”.

 • eGmina”
  „eCommunity”.

 • Specjalistyczna Gmina Agro”
  „Specialized Agro Community”.

 • Gmina z Tradycją”
  „Traditional Community”.

 • Kraina Zdrowia i Urody”
  „Beauty, Health and Spa”.

 • Gmina z Tradycją”
  „Traditional Community”

 

 

 

I EDYCJA PROGRAMU

Do I edycji Programu Certyfikacyjnego dla Gmin „Przyjazna Polska” zgłosiło się 29 samorządów z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 28 gmin, które spełniły wymagania programu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Przyjazna Polska” 2014.

 


ZASADY WERYFIKACJI:

Program „Przyjazna Polska” trwa cały rok. By gmina mogła wziąć w nim udział, musi zaświadczyć, że posiadała ona prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez cały rok (nie ulegało ono zawieszeniu w trakcie roku kalendarzowego) oraz, że na jej terenie w latach 2013-2015 nie funkcjonował zarząd komisaryczny. Ponadto każda gmina biorąca udział w programie i certyfikacji tematycznej musi móc wykazać, że spełnia standardy wybranej przez siebie certyfikacji.


Pierwszym krokiem dla gmin na drodze do uzyskania certyfikatu „Przyjazna Polska” jest wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej oraz ankiety programu, a także, jeśli gmina zadeklarowała uczestnictwo w certyfikacji tematycznej, ankiety tematycznej. Ankieta podstawowa zawiera informacje m.in. na temat funkcjonujących w gminie działań, rozwiązań, przedsięwzięć, uchwał itp., mających na celu tworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego to jest przyjaznego podejścia administracji gminy do: biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości. W ankiecie znajdują się również informacje dotyczące: rozwoju gospodarczego gminy, społecznej odpowiedzialności, a także dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców, dbałości zarówno o młodzież jak i osoby starsze. Ankieta tematyczna natomiast zawiera szczegółowe pytania związane z podejmowaniem przedsięwzięć dotyczących danej certyfikacji np. w przypadku „Dobrego Miejsca Zamieszkania” są to pytania z zakresu stwarzania przez gminę warunków do rozwoju mieszkalnictwa, zabezpieczania szeroko rozumianych potrzeb mieszkańców gminy, a także włączania ich w konsultacje i kształtowanie kierunków rozwoju gminy. Odpowiedzi zawarte w ankiecie są punktowane.

 

Biuro Programu weryfikuje prawidłowość dokumentacji złożonej przez Uczestników. Komisja Programu i audytorzy na podstawie dokumentacji oraz dodatkowo uzyskanych informacji oceniają spełnienie przez gminę wymagań programu „Przyjazna Polska” oraz, jeśli dana gmina wybrała uczestnictwo w certyfikacji tematycznej, również standardów danej certyfikacji tematycznej. Po pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej dostarczonych dokumentów, w gminach przeprowadzane są audyty. Ostateczną decyzję o przyznaniu gminie certyfikatu „Przyjazna Polska” podejmuje Kapituła Programu.ORGANIZATORZY
Program „Przyjazna Polska” jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.przyjaznapolska.pl

Szczegółowe informacje na temat programu „Przyjazna Polska” uzyskają Państwo w biurze programu, osoba do kontaktu: Olga Baraniak: tel: (22) 630 96 99; fax: (22) 826 25 96, e-mail: pr@fairplay.plZamów informację o ogłoszeniach

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o ogłoszeniach, spełniających Twoje kryteria, zamów informację o ogłoszeniach na swojego maila.Newsletter Monitora

Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowych ofertach w serwisie zasubskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się