Przeszukaj ogłoszenia

Baza urzędów

Przeglądaj bazę

Wypełnij formularz
i zamów wizytówkę premium
dla swojej firmy!

Przejdź do formularza

Polecamy

Partnerzy

Lista ogłoszeń

2016-08-24

KOMUNIKAT

Urząd Miasta Krosno

Prezydent Miasta Krosna Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje że wykaz nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy oznaczonej jako działki nr 1668, 1671, położonej w Krośnie przy ul. Zręcińskiej w obrębie ewidencyjnym Polanka Więcej »

2016-08-24

KOMUNIKAT

Urząd Miasta Krosno

Prezydent Miasta Krosna na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ) informuje że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości oraz umieszczone na stronie internetowej Urzędu w BIP na okres 21 dni tj. od dnia 24.08.2016 r. do dnia 14.09.2016 r. włącznie, wykazy z informacją o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Krosno przeznaczonych do dzierżawy Więcej »

2016-08-23

II przetarg ustny nieograniczony

Urząd Miasta i Gminy Mieroszów

BURMISTRZ MIEROSZOWA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy ul. Szkolnej 4/2. Więcej »

2016-08-23

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

„1 Logistics Żuralski” Zenon Żuralski w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Zenona Żuralskiego w upadłości likwidacyjnej prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „1 Logistics Żuralski” ogłasza w trybie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego ofertowy, nieograniczony, pisemny przetarg na sprzedaż: prawa własności nieruchomości położonej w Trzebielinie gm. Trzebielino Więcej »

2016-08-23

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

„1 Logistics Żuralski” Zenon Żuralski w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Zenona Żuralskiego w upadłości likwidacyjnej prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „1 Logistics Żuralski” ogłasza w trybie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego ofertowy, nieograniczony, pisemny przetarg na sprzedaż: prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 209,28 m² położonego w budynku 3-rodzinnym w Słupsku, przy ulicy Traugutta Więcej »

2016-08-23

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

„1 Logistics Żuralski” Zenon Żuralski w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Zenona Żuralskiego w upadłości likwidacyjnej prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „1 Logistics Żuralski” ogłasza w trybie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego drugi ofertowy, nieograniczony, pisemny przetarg na sprzedaż:. prawa własności nieruchomości położonej w Bolesławicach, przy ulicy Leśnej Więcej »

2016-08-23

II przetarg na sprzedaż nieruchomości

Syndyk Zakładu Usług Gospodarczo-Socjalnych ANTEMA Sp. z o.o.

Syndyk Zakładu Usług Gospodarczo-Socjalnych ANTEMA Sp. z o.o. ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Więcej »

2016-08-23

Zarządzenie Nr 268/2016

Urząd Miasta Suwałki

Zarządzenie Nr 268 / 2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 30 lat Więcej »

2016-08-23

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

Urząd Miasta Supraśl

SPROSTOWANIE ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Ciasne przy ul. Wrzosowej, gm. Supraśl z dnia z dnia 27 lipca 2016 r., opublikowanego na stronach internetowych:http://um-suprasl.pbip.pl i http://www.monitourzedowy.pl i wywieszonego na tablicy ogłoszeń we wsi Ciasne oraz siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu w dniu 28 lipca 2016 r. Więcej »

2016-08-23

Wykaz nr 23/2016

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 23.08.2016 r. do dnia 13.09.2016 r. wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezparzeargowym na okres do 3 lat Więcej »

2016-08-23

OGŁOSZENIE

SKI – BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości SKI – BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, składników masy upadłości SKI – BESKIDY Sp. z o.o. w Zwardoniu, jako całości, na podstawie art. 322 pr. up. i n. na warunkach określonych postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 1 lipca 2016 roku sygn. akt VI GUp 1/15 lik za cenę nie niższą niż cena oszacowania. Więcej »

2016-08-22

WYKAZ Nr 7/2016

Urząd Miasta Suwałki

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. umów gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu. Więcej »

2016-08-22

II przetarg ustny nieograniczony

Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Więcej »

2016-08-19

Postępowanie ofertowe na zakup nieruchomości

TAURON Dystrybucja SA

TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, Oddział w Wałbrzychu, ogłasza postępowanie ofertowe na zakup prawa własności gruntu działki niezabudowanej nr 883/23, AM-23, obręb 00001 Zachód, o powierzchni 85 m2, położonej w Ziębicach, przy ul. Garbarskiej. Więcej »

2016-08-19

WYKAZ

Urząd Gminy Rymanów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat położonych w Posadzie Górnej Więcej »

2016-08-19

Sprzedaż nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości  F.P.H.U. STOLMAR  w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości F.P.H.U. STOLMAR w upadłości likwidacyjnej sprzeda: nieruchomość gruntową położoną w Elblągu przy ul. Żuławskiej 15, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie na działkach nr 201/2 i 202 o pow. 0,9328 ha zabudowaną budynkami użytkowymi o funkcji biuro-magazynowej o pow. użyt. 2 470,77 m2 Więcej »

2016-08-19

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1426 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Cypriana Kamila Norwida Więcej »

Zamów informację o ogłoszeniach

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o ogłoszeniach, spełniających Twoje kryteria, zamów informację o ogłoszeniach na swojego maila.Newsletter Monitora

Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowych ofertach w serwisie zasubskrybuj nasz newsletter.

Ustaw subskrypcję